Bruttoinntekt, gjennomsnitt (LF)

Beskrivelse

Gjennomsnittlig bruttoinntekt for personer 17 år og over. Bruttoinntekt er summen av lønn, pensjoner, næringsinntekter og kapitalinntekter.

For å endre tabellen, åpne "endre utvalg av...".  
To måltall er tilgjengelig. Bruk knappen måltall for å velge:  
1. Bruttoinntekt i NOK
2. Forholdstall (Norge=100) = Forhold mellom fylkets nivå og nivå på landsbasis et gitt år. Eksempler; forholdstall = 130 betyr at bruttoinntekten i fylket er 30 % høyere enn på landsbasis. Et forholdstall på 87 betyr at bruttoinntekten i fylket er 13 % lavere enn på landsbasis.

Full tittel

Bruttoinntekt, gjennomsnitt (LF)

Identifikasjonsnummer

bruttoinntekt

Kilde

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Statistisk sentralbyrå SSB

Produksjonsdato

2003-09-22

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Øyvind Hesselberg

Distribusjonsdato

2003-11-20

Versjon

Måltallet "Forholdstall (Norge=100)" lagt til okt-2014.

Dato: 2019-05-02

Type: Endelig

Ansvarsuttalelse for versjon

Nedgangen i enkelte fylker i 2006 skyldes hovedsakelig en nedgang i mottatt aksjeutbytte og næringsinntekt for personlige næringsdrivende. Det ble, blant annet, innført skatteplikt på aksjeutbytte dette året.

Nøkkelord

Geografisk nivå

Landet og fylker

Kjønn

Kjønn samlet, menn og kvinner

Aldersgrupper

17 år og eldre

Tidsperioder

1993-2017

Datatype

Fylker kan i noen tilfeller mange tall på grunn av fylkessammenslåinger.

Oppdateres

Årlig

Innsamling

Selvangivelsen er basis for all inntekts- og formuesstatistikk, og den omfatter alle personer med et likningsforhold til Norge.

Vekting

Inntekt, brutto, bruttoinntekt

Datakvalitet

Feilrapportering fra oppgavegiver er en mulig feilkilde, men dette blir i de fleste tilfellene oppdaget og rettet av likningskontoret. Uttrekk av data skjer etter at likningen er lagt ut men før alle klager er behandlet. Eventuelle endringer på grunn av klager blir derfor ikke med. Statistikken ble første gang tilgjengelig for inntektsåret 1993, og det er foretatt lite endringer i statistikken siden det. Statistikken er da sammenlignbar fra og med 1993.

Begrensninger

Formålet med statistikken er å presentere inntektsmål som levekårsindikatorer. Inntekt og økonomi er grunnleggende påvirkningsfaktorer for helse.

Relatert materiell

Sosiale helseforskjeller i Norge

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.