Leseferdighet (LHF)

Beskrivelse

Andel 5. og 8. klassinger på de ulike mestringsnivå i lesing, i prosent av alle 5./8.klassinger som tok nasjonale prøver, totalt og etter foreldrenes utdanningsnivå.  

Med utgangspunkt i poengsum, fordeles elevene på ulike mestringsnivåer. Poenggrenser er satt ut ifra resultatene på nasjonalt nivå.

For å endre tabellen, åpne "endre utvalg av...".
Tre måltall er tilgjengelig. Bruk knappen Måltall for å velge:
1. Antall
2. Andel (prosent) = Prosentandel
3. Forholdstall (Norge=100) = Forhold mellom fylkets andel og andelen på landsbasis et gitt år. Eksempler; forholdstall = 130 betyr at fylkets andel er 30 % høyere enn landsnivået. Et forholdstall på 87 betyr at fylkets andel er 13 % lavere enn landsnivået.

Fire nivåer av foreldrenes utdanning er tilgjengelig. Bruk knappen «foreldrenes utdanningsnivå» for å velge:  
- Alle utdanningsnivåer
- Grunnskole (alle som har grunnskoleutdanning som høyeste fullførte utdanning)  
- Videregående skole (alle som har videregående som høyeste fullførte utdanning)  
- Universitets- eller høgskole (alle som har fullført en universitets- eller høgskoleutdanning eller har 120 studiepoeng eller mer).

Full tittel

Leseferdighet (LHF)

Identifikasjonsnummer

Lesing-5-8-templat

Kilde

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Utdanningsdirektoratet/ Statistisk sentralbyrå (SSB) Udir/SSB

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Nora Heyerdahl

Distribusjonsdato

2011-10-04

Versjon

Dato: 2018-11-14

Ansvarsuttalelse for versjon

Når det gjelder sammenligning fra år til år, er det viktig å ta hensyn til at prøvene ikke er like, og at de ikke har nøyaktig samme fordeling av lette og vanskelige oppgaver.

Nøkkelord

Land

Geografisk nivå

Landet, helseregioner og fylker

Kjønn

Kjønn samlet

Aldersgrupper

5. klassinger og 8. klassinger

Tidsperioder

2007/08 - 2017/18

Datatype

Av fare for identifisering av enkeltpersoner publiseres det ikke tall for små grupper. I praksis skjules verdier for mestringsnivå hvis følgende er tilfelle:  
a) Færre enn 10 personer i nevneren
b) Færre enn tre barn på et av mestringsnivåene


Dersom mer enn 20 prosent av tallene i en tidsserie er skjult av personvernhensyn, skjules hele tidsserien for ikke å skape et skjevt inntrykk av situasjonen i fylket. Av hensyn til statistisk utsagnskraft skjules også tidsserier der mer enn 50 prosent av tallene i tidsserien er basert på 6 eller færre tilfeller.

Oppdateres

Årlig

Innsamling

Resultater fra nasjonale prøver fra alle offentlige og private skoler.

Begrensninger

En av skolens aller viktigste oppgaver er å hjelpe elevene til å bli gode lesere. Å kunne lese er en verdi i seg selv, for opplevelse, engasjement og identifikasjon. Det er også et nødvendig grunnlag for læring i de fleste fag.  

Lesing er en ferdighet som kan trenes opp, men for noen barn kan det kreve ekstra ressurser eller bruk av en annen metode for å holde tritt med klassekameratene i lesing. Likevel er det sånn at noen strever med lesevansker hele livet.  

Kilde: https://www.fhi.no/fp/barn-og-unge/barnehage-og-skole/fakta-om-leseferdigheter/

Relatert materiell

Fakta om leseferdigheter

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.