Regneferdighet (LHF)

Beskrivelse

Andel 5. og 8. klassinger på de ulike mestringsnivåene i regning, i prosent av alle 5./8.klassinger som tok nasjonale prøver.  

5.klassinger har tre mestringsnivåer der mestringsnivå 1 er lavest.  

For å endre tabellen, åpne "endre utvalg av...".  
Tre måltall er tilgjengelig. Bruk knappen Måltall for å velge:  
1. Antall  
2. Andel (prosent) = Prosentandel  
3. Forholdstall (Norge=100) = Forhold mellom fylkets andel og andelen på landsbasis et gitt år. Eksempler; forholdstall = 130 betyr at fylkets andel er 30 % høyere enn landsnivået. Et forholdstall på 87 betyr at fylkets andel er 13 % lavere enn landsnivået.  

Fire nivåer av foreldrenes utdanning er tilgjengelig. Bruk knappen «foreldrenes utdanningsnivå» for å velge:  
- Alle utdanningsnivåer
- Grunnskole (alle som har grunnskoleutdanning som høyeste fullførte utdanning)  
- Videregående skole (alle som har videregående som høyeste fullførte utdanning)  
- Universitets- eller høgskoleutdanning (alle som har fullført en universitets- eller høgskoleutdanning eller har 120 studiepoeng eller mer).  

Med utgangspunkt i poengsum, fordeles elevene på ulike mestringsnivåer. Rutine for fastsetting av poenggrenser er endret fra og med 2014 hvor poenggrensene nå settes før gjennomføring. Tidligere har poenggrensene blitt satt etter gjennomføringen ut ifra resultatene på nasjonalt nivå.

Informasjon hva elever på de ulikenivåene kan, finnes her: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/mestringsbeskrivelser-og-hva-provene-maler/

Full tittel

Regneferdighet (LHF)

Identifikasjonsnummer

regning

Kilde

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Utdanningsdirektoratet/Statistisk sentralbyrå (SSB) Udir/ SSB

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Nora Heyerdahl

Distribusjonsdato

2011-10-04

Versjon

Dato: 2018-11-14

Ansvarsuttalelse for versjon

Når det gjelder sammenligning fra år til år, er det viktig å ta hensyn til at prøvene ikke er like, og at de ikke har nøyaktig samme fordeling av lette og vanskelige oppgaver.

Nøkkelord

Land

Geografisk nivå

Landet, helseregion og fylker

Kjønn

Kjønn samlet

Aldersgrupper

5. klassinger og 8. klassinger

Tidsperioder

2007/08 til 2017/18

Datatype

Av fare for identifisering av enkeltpersoner publiseres det ikke tall for små grupper. I praksis skjules verdier for mestringsnivå hvis følgende er tilfelle:  

a) Færre enn 10 personer i nevneren  
b) Færre enn tre barn på et av mestringsnivåene  


Dersom mer enn 20 prosent av tallene i en tidsserie er skjult av personvernhensyn, skjules hele tidsserien for ikke å skape et skjevt inntrykk av situasjonen i fylket. Av hensyn til statistisk utsagnskraft skjules også tidsserier der mer enn 50 prosent av tallene i tidsserien er basert på 6 eller færre tilfeller.

Oppdateres

Årlig

Innsamling

Resultater fra nasjonale prøver fra alle offentlige og private skoler.

Begrensninger

Regning er en basisferdighet som er viktig videre i utdanningsløpet og arbeidslivet.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.